closeTerug naar inventaris

Transcriptie

80

Provisioneelen Eijsch van het geen voor den Iaare 1789:

voor Amboina benoodig is te weeten

aen dertie Restant Eijsch Wagis„

919

in 5. Jaren in ’t boek onder p:s voor: voor

door den Jaar Maij van A:o A:o voor

Cormandelse Leijracten;

anderen 1787: jaren 1788: 1789: 1790: 1791:

b: 1437: 40:

6:

6:

pokk: Guinees bruin blauw 3: z:t Portonovos

6.

3

336: 240:

12

12:

12:

d=o Gemeene gebleekt V: Z:t Bimell p: waar van 2: patk:

voor ’t Guarnisoen

346

2:

2

2.

Guinees gem: Ruur 3: z:t d=o

879:

6:

6:

6:

Salampoeris br: bl: 3: Portonovos

800:

4:

4:

4:

Parkalen „C:t 3:

d=o

1358:

4:

4:

4:

d=o gem: gebl: 3:

d_o

300:

4

4

4

Moerissen bruin bl: C:t de 14: Caal

100:

2::

d=o

2:

2:

d=o 18: d=o

1:

1:

1

d=o sijn gebl:

200:

35.

2:

2:

30.

2:

Deekens Gecattoeneerde kleene Cust

481:¾:

3:

3:

3:

zeijldoek gem: 3: L:t paliacols

Cijlonse Leijwaeten

4:

360: 180: 195:

4:

4: Guinees geof gebl: 2: en 3: Zoort

400: 240: 1910:

2:

2:

2: Salempoeris grof gebl: 2: en 3: d=o

Zouratse Leijwaten.

160: 80:

2:

2:

2:

Deckens gecattoeneerde groote

1147: 300: 82:

8:

8.

8:

Baftas swarte breede heelen

540: 100: 100:

d=o

d_o

4:

4:

4:

d=o halve

1.

1:

„1085: 480: 154:

1: karikams kleene Loode

2.

2:

11

2:

Nicquianiossen grove als

100: 63:

—:

1: Pak van 8: wiso voor den verkoop

„. 523½. 100: 44:

mun voor de verstrekking

200: 166:

1

1:

1 . .

1: Patten Chitzen Cheronsen

25:

25:

55: 25:: 22:

25:- p:s vlaggedocken roode

1:

790: 300. 119:

1: Pak photassen grove

1:

59: 25: 29: 15: 15:

15: p:s vlagge doeken witten

5:3: 25:. 36: 10: 10: 10:

d=o d=o Blauwe

Bengaalse Leijwaten.

80: —: 143: 3: 3: 3: paken gerassen gebleckte

verte