closeTerug naar inventaris

Transcriptie

121

Register op de Secretarieele Bij„

„lagen van Amboina voor

Nederland d A=o: 1788:

L: Copia Vagregister van de door de gecomitteerden

Brust: van Iperen en Streck, gedaane Com„

„missie na Ceram en verscheiden Eilanden

Zederd den 21: october Ao p=o tot den 6: November

Pag

daar aan

van de ten eilande Bouroen Amblauw g’ex„

Rapporten

„tiepeerde goote en Nagul Boomen, gedateerd

den 9: en 5:e Januarij 1788:

D= Request van den Equipagie opziender Wolsgaard

om 6: ijzer trossen te moogen inkoopen a: rd=s: 25: de

tros de dato 24: 7ber: 1787:

J: Berigt

van gecommitteerden weegens het

in zee storten van 239: lb: stof:

van Garioffel Nagulen de dato

12. October 1787:

C E

45:

51.

1: