closeTerug naar inventaris

Transcriptie

47: 1/6„

23

Welk voorsz: bedraagen van Rijxd=s 23242: 23: 7/8: bestaat uit de natenoemene Crediteuren

namentlijk

Capitaalen der Pupillen.

Intrest winnende

d

deposito staande

te goed

Capitaa„

hebbende

„len.

rente

Tesamen,

rmen en weesen

100:

Rijxd=s

625:

—:

¼ rd=s:

—:

¼:

725:

Ian van Rijn

77:

206:

283:

—: —:„

9.

M=r Jacob Hazebroer

10

142:

235: 11:

377:

21

—„

Pieter Johannis Rick

141:

45:

88: 36: 1/½:

230: 33:½:

Jacoba Pieters

249:

249: 34:

34:

Fredrik Willem Progars

145:

195:

172

d’ kinderen van Hendrik Glazemaker

40:

172: 40: —:

—:

87:

Clazina Petronella Noo

23:½:

87: 23:½.

d’ kinderen van Mourana Tourbag

46: 42:

12

18.

59:

—:

12.

_o Godfried Wilhelm

692: 42: 7/8:

692:

42: 78:

Fredrik Willem Scherpel

3.9:

39

500:

500.

Anna Cornelia Frans

to kind van Pieter Pelman

30

53:

53:

30:

d’ kinderen van Jeremias Benj=n: Hesler

48:

1/½

29.½.

22:

41

36:

71:

_o Bartholomeus van de Walle„

1200:

1200:

—:

= Foachim Adriaan Creno.

3000:

3000.

—: —:

Johannes Ernst en Michiel versing

10

414:

¼

414.

10:

3/8:

Elzelina en Johan Abraham Clarisse-

150:

150:

—:

Atiaa Reuma

163:

1 1/8.

7:

7:

163:

1/8:

Arna Johanna Reijma

37:

½

27.

37:

27:

½.

Rink Reijma

7:

228:

—.

228:

7:

—:

frans Hend=k Godfried, Maria Cath=r en Dorotheastel„

121:

35: 16:½.„

5:

156:

1/2.

22: —:

Anna Agnita Smissaert

1000:

1262.

262: 24:

- :„

24:—

d’ kinderen van Adriaan Rijkschroef .

585:

585:

:—

_o Johannis de Silva

156

156

_o Michiel Hoedhap

146:

12:

146:

12: —:

_o Pieter fredrik. Eijke

200

200.

390:

390:

Gabriel van Hoven.

300:

Geertruijca van Wagner

200

Gerardus Enko

24

58:

58: 24: —:

Johannes Enko

24:

58:

58: 24:

etris Eutro

58: 24:

58: 24:

Geertruijda Enko.

9:½

464:

464

9:½:

Johanna Christina Sahoesilawane

225:

225:

—:

Tonas Sahoesilawane.

175

1:75:

Arnoldus Tahoesilawane

175:

175:

—: —:

d’ kinderen van Stephanus van Rarde.

85:

10: —:

32:—

. . .

5:

90

42:

't kind van Cornelis Leonardus van Rijswijk

107:

8: 3/8

16: 46:½:„

724:

7:¼.

d’ kinderen van Iohan Sijbrand sluijter

662:

11:

84: 23:

746:

—:„

34:

—:

Wilhelmus en Christina Kondo

33:

43:

4:

1:½:„

47:

34½

Lidia van Er

329: 10: 7/8

10: 7/8:

329:

Transporteere

Srijad=s 14680: 19: /8: