closeTerug naar inventaris

Transcriptie

91.

J

r

t

826:

14:

Ed=

Transport

Iaac de Wolf

2.

34:

Jan van der Velde

45

47:

Balthazar Hogrere

230.

Helena van Soerden.

12.

34:

32

Jacob de Prins

23:

Christiaan Onneke

46:

40:

Elias Josua Supenalan

24:

20:

„„

Hendrik Steeman

2:

46:

Mejuffrouw de Wed=le Swijzel

322

24:

betaalde renten

Ed:

85.

32

½

de deurwaarder

24:

Rd=

109: 32:½

Waar restanten onder den secretaris.

½

96:44:

Cassa Contant

Rd=s 206

28.

7/8:

Omma

Nd=: 1827.

44: 7/8:

Adij

/:onderstond:/ Amboina aan 't Casteel Nieuw Victoria

ultimo Februarij anno 1788: /: was geteekend:/

L: van Speren.

/:in margine:/ ten onze overstaan /:geteekend:/ J=s Hogerwaard

en H: Martens

Naris

½:

¾

—:

¼

½

—: