closeTerug naar inventaris

Transcriptie

had

2.

„tio

erl

Zele

§ 42

de prijs van de verstrekt wor„

dende rijst verhoogt:

6

643

genifereert het generaal

0

Rendement.

C

126

voor hun huisgebruijk toerijkende voorzien zijnde, zodanig

re prijs verhoging van het Brood hier in een kleine (zamenwo„

„ning geen plaats heeft kunnen hebben, daar den Bakker reeds

met de Ordinaire prijs zo veel niet heeft kunnen van de hand.

zetten, om zijn voorraad van de duure Tarwe te verminderen en

zijn schade te verhoeden Naar het ter onzer sessie van den

18. April laatstleeden door den Hoofd administrateur gediend

Berigt, waren toen nog maar Elff van de aangebragte sestien

Lasten Tarwe gedebiteert voor de prijs van 100: rd:s het last,

en wij hebben het restant, waar van sedert maar 10. maten„

met een advanc van ƒ11: 18: of 30. p=r C=o van de hand gezet

zijn, aangehouden en zo veel mogelijk, door lugten en zuijveren, voor

bederf laten preserveeren, om te zien, of somtijds de voorraad bij

Particulieren op het uitzien naar meerder verminderde, en

wij zien dus uijt na het beste

Op de door den Eersten Tekenaar vertoonde nood zakelijkheid en

pligt, om bedagt te zijn op alle mogelijke middelen en wegen tegens

het accressement, en voorde vermindering der Lasten, waar toe

de prijs Verhoging van de Rijst, die tans door de Comp: aan de

d

Dienaaren en Perkeniers tegens 20. rd:s het last word bezorgt, in

aanmerking konde komen, hebben wij, ter sitting van den

28: Maij h:s a: om dat zulks kan plaats hebben, de paijs van

de uitterlijkene Rijst van rd:s 20. het Last, weder tot op Dertig

Rijksd:s verhoogd.

Wordende hier onder naar gewoonte Geinsereert

het Generaal Rendement der Verkogte koopman„

„schappen in het afgesloten Boekjaar 1786/7.

Cormandelse

rek