closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de vertier in Calcilative

de 5 jongste Vertier in

boek Jaaren 10 maan

den

Van ƒ178

tot 178 /7

18: ton

ton

98

4:

Vaten

18

4:

2

46 hoed

hoed

697

1

36 voll

6:

14½„

19

34:

1

9 stuk

26

lb

5

lb

60

268:„

13:

194:„

23:2

244

28 p

1

15

11

1 6

3

1

1

15

1.

3

1.

1

29

160 vad.

1:

10½ ps

4:„

37

24:

16:

39:

14:

27:

4:„

8

6

36:

12

33

12.„

30

2

1„

6:

2

1

Calculati

ve Restant

onder Ult

Julij Ann

1788

18 ton:

4.5½ hoed

3 voll

634

½„

2:„

17

17

5 p

3

1„

3

3 418

2p

2

63¾½

12

10

2

3:

4:„

10

8:„

3:

4.„

3:„

Eijsch

voort

Jaar

Anno

1789

40

4

4:

36

20

16

10.

6

2

4„

2—

50

50

40.

6:

2

3

1.

1.

2.

2

2

50

2

1„

10

12:

20:

20:

10:

6

10:

12

72

2:

4:„

2.„

Eijsch

toort

Jaar

Anno

1190

30:

4:

4:

36

20

6

6

4:

2.

4:

1

50

50:

40

6:

2:

2:

1

1:

2

1

1

50

2.

1

10:

12.

20:

20.

10.

6

70

12

12

2

2

2

154

Van De Equipagie Werff

tonnetjes Swartsel

Vaaten gord

Pruimen

hoede smeekoolen

Rollen Zijldoek Hollands

Rollen zijldoek bengaals

Carel doek

D: grauw doek

Everdoek Lang 80 Ellen

vlaams Linnen

stuks oude zeijlen

Zijlgaaren Hollands

l

zeijl gaaren Bengaals

zijl en Lijk naalders

p

zeijl plaaten

Vaderlanse Cabeltouwen van 6 â 7 â 8 duijm

6 d=m en 3 d=m

Ed=mn

wand

_

5

9.

Caijertouwen

8

7

oud touw

Vadem

Paarde Leijnen

p

swaar scheepstouw in Peserve

yzer trossen

n Dordingh

bosse

Wieltrosser

p

Opgeslaage Leijnen

keesjes

Witte Lood Zeynen

Caijertrossen

bossen Marlijn

huijsing

yzere dreggen van 150 tot 200: lb

p

200 400

400 500„