closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d’Calcu

prijsen der gewon

de Vertier

Calou

lative

Vaderlan nen

tative

in de 5

Restang

precen

se goede

verties

Jongste

onder

tos op

ren in dit

in 10

boek zaa

ulto Juli

desel

laaste Jaar

maan

ven van

anno

Ve

hebben

der

1782/3 tot

1788

behaald

anno 1789/7

p

pr C=to

43

a ƒ 82:12:8.

9

133/ ƒ

40

646: 12:

87½

49½

40

37¾ „„ 264: 10.

N49

1„

31

14

59

135:8: 8:

2

6 roll

18

69 ps

30

157

3

26: vel

9

70

74: ps

3876

:„

6100

22834½ lb

2327bs

1—

1212

12574 bosse

1:

7

23

lb

1

7

23

1 kast

kasten

5

1 kast

5

18

C:m

1500

71

bott:

100

706

102

497

41

100645 k=n

4 vatt

1927¾„

4

468½„

6

11798 lb

12

22331½

6

9739½

last

5

11 2 /3 last

lb

201

200 lb

k=n

20060 k=n 2000

Eijsch

Eijsch

voort

voort

Jaar

Jaar

Anno

anno

1790

1789

aip de waater soort

stukken fijn zwart Laaker

1

2:

—„ Rood Laakem

1

1:

_„ —groor

1.

1:

groen fluweel

1

1:

dog geen ander in dies sted

5

swart

1:

1

8 Rollen floers Chrips Lamphers

8

30: Ps Hoeden ordinaire

30:

150: Hoeden zoldaaten

„50

8: vellen Jugt Leer Moschorisphe

10.

10: p blauwe smeld kroesen

10.

10000: 4 lb Coffij boonen

„0'000

2000: bosjen bind Rottings Javase a 50: p: bos

2000

uijt de Medicinaele Winkel

Mineraal Boora

lb

6

6

Salarmoniah

6

6

Met medicamenten en instrume

een kast

een kast

ten voor d’ Casteel oppC=t C: F: Ahri

der vide oncre Cataloogus

met Medicamenten en Jnstrumen

een kast

een kas.

„ten voor den hospitalier

Habich vise geannexeerde Catalog

uijt Het Proisie Maguasijn

vaaten Bieren In soord

40:

40=

boddels spaanse wijn

100

100

30

seck wijn

100

100

92

p. Liggers Arak in geheele en halvele

60

60

38 legg

halve leggers Azijn Hollands

4

4

190 k=m

Amen olijven olij

„„

4

100

vaaten booder vriese

12

12

208 lb

boder delfse

4

4:

142

Vleesch

20:

20

4704

speck

12

190 12

10:

Lasten zout

30 lasts 70

lb witte wax kaasen

200.

200

kannen Clappus olij

600 k 2000 k=n 2000: