closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

4

de vertier Calcula Calkila

tuvelha

hue ver„

in de 5. Jongste

tand

tier in

boekjaaren

onder ult=o

10. maar

van 178 3/8. tot

Julij 1780

„den

A:o 178 6/7.

15

ƒ6

15

16

9

2

4

1

lb

141

6045

3437:

310

lb

621

509

2

10735

f

lb

53½

366

945

180

590

239

6

48

4:

18

9787

224021

6217

33. boek

boek

1629

444

227

2905½

570

2

10

31.

2

27.

82:

34.

11387:

4427.

3100.

5

35

Eijsch

o

Jaar

amno

1780

10

2

2

2

600

A:o

200

1 rol

900

200.

200

3:

24

8

500.

800

6

6„

20.

4000

12:

15

1

Eijsch.

voor ’t

Jaar

Anno

1790.

10

2

2

2

600:

200

1:

900

200

200

3

24

8

500

800

6

6.

20

40.00

12.

ps Caifaat ijsers

timmermans Schietlooden

- ijsere balancen voor 2000: lb gewigt

_o

_o _o 700.

welke hoog nootsakelijk niet te

ontbeeren.

uijt het suijker Pakhuijs

lb Geel kooper in dikke plaaten

_=o

1000 _=o

rotlen dun Latoen kooper

lb: platlood

Lood Aan Schuijtels

zeep Souratse

Roose waater

„Canassers poeder suijker

_=o Candij suijker

uijt de kleene Winkel

boeken groot formaat Papier

_=o

kleijn

_=o

groot merediaan

_=o

Jmperiaal

blauwe Cladt papier

p:r Ganse Schagten

penne messen