closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

77:

78:

80:

a:o

4

1

t

9:

12

Transport

ƒ 1369:

Der voordragt

p:

metaele Gewigten; als

46

18

ƒ

2: p:s van 50: lb. ider is 100: lb

2:

11:

1

25: 25:

10:

10:

1:

1

10: 10:

5

1:

17:

4 . .

5: 5:

1.

2.

4.

4: 4.„

1

4:

3: 3:

1:

a

2::: 2:

—.—

4:

1:

1: 10

1: 1:

85

17:

4

6

Gewigten ofte 150: lb kosten

9:

Vos=

Damus

tier onder de sergiant mandoor„

Slave qua„

sema

6.

p

ƒ 403

adappen

67900

85.

lb

5:

spykers

13

8

6o

Min

kel

k onder de Boekhouder en winkelier Iacobus

Lambertus Nieuwluur

4186: 17:

rd.s 2114: 27: 8: kt: 1268: 39/160

aan Co:

„tanten

35: 14: 8:

2¾. p:s

Guinees gem: gebt:

Per memorie Inde maanden Iulij en augustus

1787: is verstrekt ’t welk bij de nieuwe

Boeken onder ult=o September eerst werd afgesz:

7d: 429

—. aan Contanten daar van

8:

5

rd: 246: 38: —: in Julij

182: 18:—: augustus

Guinees tot 2: dood kleeden

4 p:s

—: p:s in Julij

4 m ug=s tot 2: dood kletten

Boek onder de p=l matteriaal op Sigter

Matteriaal

Dijkhuijsen.

15:

25:

moole Planken

p:s

13.

15:

8:

d=o

Chineese

13/635

9:

2:

dak ribben

8:

10

108: panne latten

22:

16:8

swalpen van 2: â: 3: d=m

4:

119:

tingtankse Planken

82:

15:0

227:

Balken in soort

159

295: 16:

lb speijkers

2908

6:

859:

Conn: kalk

868.

38:

1: vat zement

160:

p:s karre wielen

10:

92:

3: metaele gewigten van 50: lb ijder

17:

_=o 25:

11

10:

_.o _:o 15:

1:

112:

7:

Zaak steenen.

2:

16:

Ddraage voort

ƒ1955:

Transporteere

7:

ƒ 757271:

1455:

416

4222:

ƒ763365:11:

11:

11

4.

166

4

8.

8: