closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10:

10:

86:lb

Ar

Transport

P=r

voordragt.

53:

17: 8 ƒ13492:

ƒ

p:

1:

Groote Snij ijzer met tappen

2: 14:

1.

Jeleenen

d=o

2:

14

5:

huijs timmermans dissels

5

2: 8

scheepstimmermans

_=o

1:

8.

3:

groote steek bijtels

2:

8.

2

kleene

_=o

1:

7:

3:

kant bijtels

1.

11: 8

3:

kouw _o

11

18

4.

timmerm:s Gudsen

6

2

1.

dop Gudsen

15: 8

Avegaars

2:

10

2

3 kopere Ummerm: passers

1:8

3

1. „. sooker

10:

8:

4: troffers

2:

18:

8:

„:

5: Gudjes en Vermoortjes

8:

1:

2:

2:„.

Raap gudsen

11.

4 drevel isers

2: 8:

71

dia gels

15:8

89:

6: 8:

S Comptoir

Revengie Onder verantwoordinge den

Coopman en

Hoofd: aldaar DE: Adrianus Anthonij IGavezande

Aan Cor

„tanten

rd„s 1661: 8:

—: duc: 996:

40

3289: 2:

ƒ

1: p:s Zilvere ketting

8: 4:

5 7/8 Guinees gem: gebl:

67:- 13:

30:

ijsere Canons

5288:: 14.

de zout

1370.

5: 2:

4 p:s metaele bassen van 12: lb.

1173: 10:

2- Groote ijsere balancen

50: 4: 8

1. middelb:

_=o

_=o

18: 15: 8

2: houte schaelen

11: 18: 8

216: boss: bindrottings

85: 14:

991: lb buspoeder

207:„ 15: 8

241. waxkacassen

113:

50. boss: saqueers blaceren

5:

15

3: p:s Lij feijgenen twee mans en Een meijd

18

207:

21 lb: Nagulen

8

11:

1 p„s kopere kraan

14:

216: lb Vlees

54.

22. Spek

10

5:

Booter

98:

44

9322:

Rijst

114.

13

238:

k: drak

47:

12:

lb: Peeper

29:

2

11:

12: boss: Lonth

17

7

2: p:s halve Leggers

7:

6:

beijlen

7.

Iaarings

6:

4

6:-

houweelen

6

14:

zoekel matten.

1:

Draege voort

10837

Transporteere

17:

4:

10:

10:

5: 8:

6: 8.

ƒ1027327

ƒ 892310:

135017:

13: 8.

3:

171

10:

8:„