closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kostbaare specerij plantagie, waar van denzelven ten eersten allerwegen

in persoon nauwkeurige inspectie zal moeten nemen, beide om het nodig

te bestellen, en bij een eerst daar op volgende bezigtingen te kunnen oordeele

over den arbeid en vordering, die ik hoope dat mijn bij de te doene visite„

het najaar het genoegen zal afleveren, waar meede den Perkenier in

bij laaste aan weesen â Costie in de Hoope op ’s Hemels zegen bij dooraag

heeft gevlijd zijn bijsondere zorge zal ook moeten gaan over de vrug„

zelve, dat die tot zijn volle rijpheit kome, en daar meede in de Bossche

niet gemorst nog rukeloos gehandelt, maar alle de Nooten en foelij

zorgruldig versamelt, wel behandelt en gelevert worde, een ieverige

pligt betragting in allen opsigten, en daar onder ook hoofdzakelijk

de geduurige hoede en waaksaamheid op sijn aanvertrouwde post

is vervolgens de Generaale herinnering voor het aankomend too

en mij daar op gaarne verlatende eindige ik hier meede na groete

uwelEd: te samen vriendelijk en blijve /:onderstond:/ uwelEd: zeer

toegenege Vriend /:was getekend:/ L: I: Haga /: ter Seide:/ Ban

da Neira den 18: April 1788:

Accordeerd

J=n H=k Dithrich

geswe