closeTerug naar inventaris

Transcriptie

211

na de ordres hebben moeten waden belast, dat DE: Bruno, die op goed

gelooff heeft aan vaerd, bij de overneem van zijn administratie, toont gansh

geen accuratesse aen en waer om het ook niet wel gedaen zoude zijn

DE: Comp:s voor Een anders in attentie schaede te doen lijden, terwijl zijn

vervanger in de Arthillerij in deesen ook genoeg van ’t hiemeur van

Bruno meent geleden te hebben, dewelke verklaart bij de overgave door Bru„

„no, hem een koop puijn aan gewesen te zijn, met een onverschillige bij voe„

„ging, daar luijt de Rest en zoek ter uijt„

Na komende tot het Laeste versoek door DE: Bruno bij zijn Request

te weeten, dat zijn zoldij Rrieck: van de daar in Resideerende fouten

mogte worden gesuijverd, hier in bestaande dat de selve is belast met

ƒ716: 6:—: en ƒ1042: 17:—: in steede de bij de politicque. besluijten gestelde

Sommas van ƒ 443: 4: 8: en ƒ 645: 6: —:

Hier op diene de nedrige tekenderen, dat gem: zoldij Reeck: geen de minste

rrdres Nodig heeft, also zeer goed en wel„ met Zoldijs Geld berekend is na de

waarden van ’t belaste in Nederlands geld, bij de negotie boeken, dat al„

„tors bij de Politicqa besluijt en de negotie boeken met Nederlands geld,

en bij de zoldij Boeken en Reeckening in ligt off zoldijs geld bekent

gesteld worden, ’t welke DE: Bruno, wel voor aff had kunne

Bedenken, voor en als Eer bij H: H: Edelheedens met diergelijke nie„

„tigheeden lastig was gevallen en een onvriendelijke vertoning van

Een Inattentie in een ander te maken Intussen ons met alle Eer„

„bied Noemende.

/onderstond/ WelEdelen Agtbaeren Heer /Lager/ uwel Edele

Agtbaere onderdanige en trouw schuldige Dienaaren /was geteekend:/

A: A: SGravezande /en D=l Hageman / ter seijde/ Banda in

’t Casteel Nassauw den 6: Julij A=o 1788

Accordeert.

9=n h=k Ditterich

gesws: