closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 10

Steckte

Van Zodanige Militairen 'S E Compagnies Dienaaren, als 'er in het Guarnisoen des E veele

ultime

in ’t generaal zig bevinden, zo van officieren en onder officieren als Gemeenen, onder

Naamen der respective Posten en Comptoiren

3

1:

In P Gouarnisoen des Casteels Nassauw

De Lijfwagt

1

het Casteel Belgica

de Post de voorsigtigheid

_o Celamme

_o kijk in de Pott

het Comptoir Lonthoir

_o ourien

Poelo aij en Rhun

het Comptoir waijer

Eiland Rosingain

D„ Zuidwester Eilanden:

_n

Zuid ooster

3

1

Sommarium

/onderstond:/ Banda Jn ’t Casteel Nassauw utmo Julij 1788 /r getee