closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 11

Naam Rolle

van alle Zodanige Militairen, '5 E: Comp=s Dienaaren, als 'er bescheiden zijn en Guarni„

saen houden, zo in het Casteel Nassalemn, als de veedia onderhouige Posten onder het uesord

van het Gouvernement Tanda, waar bij dis met word aangeweezen derzelver Naamen,

geboorte plaatsen en Ouderdom; zo mede wat jaar dezelve in ’t land gekomen of in Indie

in dienst aangenomen zijn, en voor wat kamer, met hunne presente qualiteit

winnende gagie mitsgaders welke daar van getrouwd, gebrikkelijk af onbruikbaar zijn.

68

Jd

18

2

7

Naamen

10

1

nuvi poro

6

P:o

1

In het Casteel Nassauw

Capitein

l: 80

g=t

command=t

M:

Mattroos

1759

48.

Eijsleben

Johan Fredrik Steinert

40

vaandrig

Z:

g=t

soldaat

1768.

45

Rheaberg

Fredrich Clements

g=t

40

A:

_„o

1767:

43

oudermister

Johannes Hersselman

g=t

40

_„o

Mattros

1775

30

Sargotha

Chrrstofel Hocke

C: Sergeant„ 24

g=r

soldaat

1777:

43

Dresden

Joh=s Gotfried Iutzner

20

Sergeant„

1778.

34

grijpswalde

Christ=n Christoffel Hempel

„20

_„o

_„o

1769

41

S=r Vinsamen

Jan Tertram

20:

1779

Parijs

29

Jacob Karre -

„20

_„o

1769

42

Stensburg

Johan Pieter Hanken,

g=t

20

_o

1774

40

oostenburg

Johan Christoffel kleede

20

1773

41

Tingeemond

Johan Willem Bartha

18

Jamb: Ma

Mattroos

23

1776

Wolgas

Fredrik aerens

gt=e

„18

Corporaal

36.

1783

magdeburg

Johan Elias Vogt

18

Z:

soldaat

1759

55

Brugge

Ian Bart.

Z:

16

1774:

34.

t

Jan Poff

14.

E:

_

Mattroos

26

Rotterdam

Fridrich Wilhelm Wagenaer.

18

z:

Soldaat

44.

Wilheijn

Iurgen laphard

„18

A:

soldaat

39

Hes J: Homburg

Iacob Kuilman

Tranporteere

18:

Koppen.

226