closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Per Transport 213

koppen.

Naamen.

Adrianus Pieter

Banda.

Salvinus Iansen

—„

Hendrik Kleijn

Batavia

Nicolaas Somp.

Killaar

Iacob Jacobs

Banda

Hendrik Iacobs.

Andries Laars

Middelbur

Ioseph Mullia

Dusfeldor„

Pieter Prulleman

brugge

Raphael Serte

stokkalm

Bartholomeus Korthoud

Zaam

Glode gille

Parijs

Jan Meijer

Delft

Ian Baptist Collet

Dien

Het Comptoir Waijer.

Christiaan lamtet

Merdinge

Mattheijs Bontoe

S=t Fort

Martin Fredrik Kopping

Potsdam

Juilliam Boudewijns

Buttamen

Frans Ioseph amant

luneburg

Willem Zacharias olivier

lijden

Jan Baptist Patrie

Speren

Frans willem Hutger

T= Minden

Johannes van Annip

oppuel

Cornelis van der Hoeven

Amsterdam

Hans Iacob Peters

valdorst

Iohathan Helmer

schiedam

Fred: Hend: Himmersche

Denze

Bernh: L: van de walle

Ternaten

Transportere 244: noppen

13

21

30

24.

15

17

21

32

25

22

28

47

36

43

42

33

35

29

ƒ

42.

33

27

33

31:

41

10

6

1.

45

31

1781

1778:

1771

1776

1783

1775

1781

1785

1776

1781

1784.

1768

1767

1772

1769

1776

1727

1771

1772

1779

1778

1777

1771

1785

1784

o

Soldaat

_

Tamb.

Matta

soldaat

Ionge

Soldaat

soldaat

_o

soldaat

Matta:

_„o

5

solaat

A:

Z:

A

2.

4

Z

A

E.

A

E:

A

H

I:

A:

Z

A:

A.

R:

E:

A:

R.

A

soldaat

sergeant

Corporal

Soldaat

_„o

1

C.

9

13.

15

13

„9

9

14

9

4

9

7

„16

9

G

G

24

18

10

ƒ 16

14

12

14.

16

13

13

15

1

13

1

9

9

5

getr

zetr

gett:

2

gebr:

1

5

232