closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4.

3

1

1

3

1

2.

1

1.

2

Manon

TBynLandse Vort Maat

Der Gehtett

Izere stuxken

Metake Bandtakren

EIzere stukken

A„

181

23

16

20.

16.

21½

10

2/3

6.

E

6

6

72

1

E2

6

6

6

8

6

6

72

t

7:2

6

1

1.½

1

25

16.

23.

16

16 24

ge

41

84

4

124

_o

ƒ

7

1

de

=

65

8 C

1

B

1

t

1

1

145

1

H

5

ƒ: ƒ12k5

C: Fram

3

hiette linder

zich te linden

niet ve vinden

net te Virg

hiet te Vinin

Niet te Vinder

Hiel te Vinden

100

100.

Kiettitien

Wieste Virdert

Riette Vinden

Miste venten

Piette vinden

1745.

niette Vinde

Hier te Vonden

zieste moek

4320

4090

Aytgerooit

uyt geroobt

1720

1746

uijtgeroort

utgeroolt

uijfgevooft

Gijfgeroort

uyt geroost

1786

uytgeroort

216. 4

239

4310

3940R

4290.

Vort

9

9

7

6

6

7.

7.

7

1

2

3

9

E:

Duim

3

1

11

2

4

12

1

1

19½

22

2

4

10

Vor

3

2

2

1

2

2

4

2

4 11

4 2

11

½

1

1

11

4

14

14

12