closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

2.

3.

4.

6

7

6

1

2

Kanon

Thynsandse Vort maat

Delft Geweegt

Yzere Sturken

Pelalle Ransakken

18

3

3.

3

3.

3.

3

3

1„

„.

1

N„

334

12

3.2

1

1

1

1/6

1

1

1

14

1

11

0l

11

4

J. H.

I. R.

117

9 f

36

Crants

Sects.

Middelanz

:van Bise

I: Selst

Dirts

Nirlas

Derrs

1

t

Kertelinten

Niette linge

Rietse honden

niette vonde

Niet te Vinden

nietse Vinde

Cetkesmeer

Niet te Vinden

1730

1776.

Middelbus

1772

1765

1762

hiel te Vint

Neet telinte

Hoorn

1756.

engerrost

Uyt geroort

uijtgevoort

191½eroor

eyf gevoort

igtgeroos

Uytgerrot

evost

239

2.46 D

274

243

307

262

256

291

3

3

3

3

3

3

5

6

6

1527

6

6

te

6

6

„mim

4

4

2

12

½

ƒ2

11¼

¼

7

5

9½.

64

7

6:

1

1

1

2

102

2

2

2

2

2

2

2

424

5

6

4

64

73/8

aym

53¾

64

52

51½