closeTerug naar inventaris

Transcriptie

269

ken Kanon Beneffens de kanon Koogels soodanig

osten: als Jn de Maguasijnen ter T oovintie Banda

bekwaam

de tecte

Kaliber

totaal

88

340.5.

kanen koogelb: ad 18: lb:

34„93

346

3251

3597

—„ —„ 12

990

75 70

8560

_„ _„ 8

959

6009

7048

—„ _„ 6

349

2236

2585

—„—„ 4„

1500:

164

1336

—„ _„

18

557

575

—„_e

204

204

—„ —„ —2

—„