closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 17

273

Aan den WelEdelen Agtbaaren Heer

Lambertus Janszoon Haga.

Gouverneur En directeur deeser Provintie

DWelEdele Agtbaare Heer

Comporm UwelEdele Agtbaaren g’Eerde bevel en na volgens

Iaarlijks Usantie hebben de ondergeteekende Leeden in den Agtbaaren

Raad van Iustitie alhier hun vervoegt ten woonhuijse van den veen„

drig der neijrase burgerij Johannes Martinus van den broek en al„

„diaan ten overstaan van den Prointerum fiscaal d:E: Bartholomeus

van de walle de volgense vaarthuijgen volgens opgaave der Eij„

„genaars beschreeven gelijk hier onder Specificq genoteert Staad

Namentlijk

Chialoup en