closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 18

Europeezer

Mijtisen

Christen

7

1

2

M

R

M

V

k

Al

k

Lamentrekking der

Zielbeschryving van A=o 1788.

S: Comp: dienaaren met haar fam: en Slav: op Nuira 48

48

79

1:59

21.

19

9

Burgers en Perkeniers met haar familie en Slev: op nijvo

28.

6

68

61

34

60

108

Chineesen

_

Meeren

_o _o

S: Comp:s dienaaren met haar famil en saven op Hollend 36

7.

3

1

11

Burgers em Perkeniers _o

=

8 11 21 23

30

28

S: Comp: dienaaren _ p=lo aij

27

11 11 12

2

Burgers en Perkeniers _o

3

17 16. 24 5

5

S: Comp:s dienaaren Burgers en Perkeniers met haar

fani„

in Slaaven op P=lo Waijer

10

2 3 3 13

20 31

S: Comp:s dienaaren en burgers ten Eij lande Rosingair 22

4

7

teld

144

117

161 298 112

139 200

stelle hier nog bij alle zoodaanige Persoonen zoo

Christenen als Heijdenen, dewelke volgens se ge

daane zuels beschreijving op de Zuijtwester Eij banden

zijn bevonden volgens overgesondene Leijst door de

Pesident aldaar D:E: Christiaan Carouw.

in datis 24 7ber: Ao 1787:

645

662 442.

Sommeert in de geheele Provintie van

Banda met de onderhoorige Residentien

144

117 „6„ 298757 805 642

/:onderstont :/ Banda In ’t Casteel Nasjauw adij

Ultimo Julij Anno 1788:/: Laager:/

overstaan mits in dispotitie /:was geteekend:/ C: F: Schreuder

/:terseijde:/ ons presi

11

17

kinnis

K: Was

17