closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12: kelder Genever

20: Corg: Iavanse kleetjes

1o0 dosf: messen.

Waarmeede verhoope aan de G’Eerde ordre voldien

te hebben neeme mij de vrijheijd my met diep

ontsagte te keren /onderstond:/ welEdelen

Agtb: Heer: /lager:/ uwelEd=le agtb: onder

danige dinaare /was geteekend:/ J: G:

Dittterich gesw:

Accordeert

J=r Ditterich

geswC: