closeTerug naar inventaris

Transcriptie

r: Csen

5:

1788 den 2: Maij

5

_„o

D„

285

Arriveerd alhier van Tenember den burger Roelok versteeg

met desselfs Ionk groot omtrent 10: lasten bemand met nog

12: Coppen en brengt meede.

20 p:s triepangs in zoort

Tot Defentie

2 p:s draij bassen

4 Snaphan

25 lb: buspoeder

Arriveerd alhier van Tenember den burger Iurgen winkelaar

met desselfs Ionk groot omtrent 3. lasten bemand met nog 8: Coppen

en brengt meede

20 p:s Triepangs in zoort

Tot de fentie

3 P. Snaphan

1 Pistool

1 houwer

1 pik

3 lb: kruijt

5 koegels

Arriveerd alhier van Tenember den burger Elias Ioostens, met de

Ionk van de weduwe der Chienees ong= Bieko groot omtrent 3: lasten bemand

met nog 10: Coppen en brengt meede

15 p:s triepangs in zoort

Tot defentie

4 p: snaphan

30 lb: kkuijt

20 p:s koegels in zoort

1 draij bassen

Arriveerd alhier van boven Ceram den burger Sadrag Salmons met des„

Selfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand met nog 12 Coppen en

brengt meede

5 p:s triepangs in zoort

200 p„s Kklapers

Tot defentie

2 p: Snaphan

2 pistollen

2 bottels Kruijt

„Arriveerd alhier van Tenember den burger Ioseph Iacob met de

Ionk