closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ra

ten be„

1788 den 2„

26

Iunij

Augustus

286

Arriveerd alhier van boven Ceram den burger David Gerrits met

desselfs Ionk groot omtrent 3. lasten bemand met nog 9. Coppen,

en brengt meede

15 p:s triepangs in zoort

Tot defentie

2 p:s saphan

1 bottels kruijt

100 p:s koegels in zoort

Arriveerd alhier van boven Ceram den burger David Gerrits met

desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand met nog 5: Cop„

pen en brengt meede

J: Slafin

15000 p: Zagoe

16 schilpaden

waarmeede verhoope aan de g’Eerde ordre van

uwel Edele Agtb: te hebben voldaan neemede vrijhijd

mij met diep ontjag te tekenen /onderstond/ we

„Edelen Agtb: Heer /laaer:/ uwel Edele

Agtb: onderdanige dinaar /was geteekend / I: H:

Dittevich geswC:

Accordeert

J=r Ditterick

gesw