closeTerug naar inventaris

Transcriptie

_„o

_„o

_„o

1787: bem

_„o

_„o

4:

_7: 5

3„

3

Septemb:

_

_=lo

_=o

295

Aan Den wel Edelen Agtb: Heer

Lambertus Ianszoon Haga

Gouverneur en Directeur Dezer Provintie

WelEdelen Agtbaaren Heer

De nedrige tekenaren gebruike de Vrijheid uwel Edele Agtb:

bij deezen te presenteeren Een lijst uit de alhier ter Secretarij berustende

passe Boek die Successive ten handel gekomen Ceramse vaartuigen met

aantoning van hun aangebragte ladingen zo als hier, onder gespecifi„

„seerd staat als:

Arriveerd alhier van Goram uit de Negorij Keliakat den orankaij

Patie Ambon met desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen en brengt

meede

2: die door de papoesen geroofde Amboneesen waar

van Een Zoldat gen:t I:s Kok en Een Moorse gen:t

Balie en 10'000 p:s adappen

Arriveerd alhier van Ceramlaut uit de negorij keliakat denanacoda

mauw, met desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen en brengt meede.

10000: p:s alappen

100: klappers

2000: oude Pienangs

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij watoemerie den anacoda Fa„

„rich, met desselfs Ionk bemand met nog 4: Coppen en brengt niets meede.

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij kelebaroea den anacoda Kap

met desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen en brengt meede.

10000: p:s adappen

2000: zagoe

1000: oude pienangs

Arriveerd