closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sewa„

ld.

limba

met

agon

_„

p Ratoe„

e

Ma„

I meedezie

1787:

_.o

d„o

_„o

d=o

296.

den 13.

September Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij kwaij den anahoda kamis

met desselfs Ionk bemand met nog 3: Coppen en brengt niets meede.

_=o

_:o 13:

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij kwaij den anacoda Augustijn

met desselfs: Ionk bemand met nog 4: Coppen en brengt melde.

12000: p:s adappen

1000: Zagoe

1000: oude Pienags

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij kotabaroo den anapooa Toda, met

_„o

_o 14:

_o

desselfs Ionk bemand met nog 3: Coppen en brengt meede

4000: p: Zagoe

6000: oude pienangs

150: _„o slappers

d=o

Ceram uit de negorij keletaij den anacoda Agie, met

Arriveerd alhier van

_:o 14:

desselfs Ionk bemand mit nog 4: Coppen en brengt meede

15000: p:s adappen

600: oude Clappers

1000: _„o pienangs

Arriveerd alhier van goram uit de negorij ondar den anacoda Gaus, met

_„o 15:

2:

desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen en brengt meede,

13000: p:s adappen

30: potten

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij Kelmoerie den anacoda Manum„

17:

_=o

„pang, met desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen en brengt niet al meede

_„o _„o

Arriveerd alhier Ceram uit de negorij goelie goelie den anacoda Baskar

2: October

met desselfs Ionk bemand met nog 3: Coppen en brengt niets meede.

Tat de fentie

1: p:s snaphaan.

4: „schotten kruiten

4: p:s koegels

_„o 2:

Arriveerd alhier van Ceramuit de negorij keffing den anacoda Barkat

met desselfs Ionk bemand met nog 4: Coppen en brengt niets melde

_„o

2:

Arriveerd alhier van Ciram uit de negorij: keletaij den anacoda mauntum

met desselfs Ionk bimand met nog 7: Coppen en brengt niets meede.

2 2:

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij. kotabaroe den anacoda

oemar, met desselfs Ionk bemand met nog 5: Coppen en brengt meede

40000: p:s adappen

2: kasawaris

1000: Zagoe

4000: oude pienangs

Arriveerd