closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

1728

1787:

_„o

_„o

_„o _„o

_„o

_„o

_„o

_„o 5

7:

den 10

10

_„o

11

_„o 12:

15:

Arriveerd alhier van Ceram uit de neg orij Laimoe den anacrda eijla, met des

December

„selfs Ionk bemand met nog 10: Coppen en brengt meede

30: p:s balken

300: Clappers

4000: pienangs

20: temb: Zagoe meet

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij Goelie goelie den anacoda Loesi

d=oo

met desselfs Ionkbemand met nog 5: Coppen en brengt niets meede

Tot de Fentie

1: p:s Snaphaan

1: bolt=s kruit

20: p:s koegels

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij tololoetie donanacoda Kietjeale,

_=o

met desselfs Ionkbemand met nog 13: Coppen en brengt meede

7: p: hartebesten

16: loeris

100: Clappers

3000. „. Zlgoe

3000: pienangs

4: Latijs planken

d=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij haija den orankaja Sesiauw, met

desselfs Ionkbemand met nog 8: Coppen en brengt meede

Tot defentie

18: p:s hartebesten

2: p: Snaphanen

400: Clappers

2: lb: kruit

4000: pienangs

20: p:s koegels

d=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij kotawowo den anacoda Sewae

„voeroe, met desselfs Ionk bemand met nog 8: Coppen en brengt meede.

2: p:ls triepangs

7: p: balken

10: Cimb: Zagoe meel

Iannuarij

Arriveerd alhier van Saparua uit de negorij makarikie den oud oranke

Augustijns watimena

met desselfs Ionk bem: met nog 22: Coppen en breng meede

1000: p:s Zagoe

Tot de Fentie

1000: Clappers

1: p:s Snaphaar

50: temb: Zagoe meel.

1: donderbos

3: potten Clapus olij

20: rekoes oude pienangs

_=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij wernama den anacoda Serbi„

„nie, met desselfs Ionk bemand met nog 7: Coppen en brengt miets meede

Arriveerd

170