closeTerug naar inventaris

Transcriptie

_o

_o _o

_

_

1788: den

_o

_o

_ _o

_o

3

2

3.

25

28

28

28

29:

Aprill

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij goelie goetie den anacoda kodjarava, met

desselfs Ionk bemand met nog 9: Coppen en brengt meede

20: p=ls triepangs

1. - masoij

_=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij kotabaroe den anacoda keaij, mit

desselfs Ionkbemand met nog 5. Coppen en brengt meede.

1: Stux Mansslaaf

8: p=ls triepangs

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij Passar den anacoda hen dricus, met

_=o

C

desselfs Ionk bemand met nog 17: Coppen en brengt meede.

33: p:s kroonvogels

8: p=ls triepangs

6000: p:s Zagoe

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij kotabaroe den anacoda Dicolaij

_=o

met desselfs Ionk bemand met nog 13: Coppen en brengt meede.

30: p=le triepangs in zoort

_=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij wername den anacoda Radjahoewang

met desselfs Ionk bemand met nog 5: Coppen en brengt meede.

Tot de fentie

11: P:s Hartebeesten

1: p: Snaphaan

1: patt:s met kruit

2: koegels

Maij

Arriveerd al hier van Ceram uit de negorij Kotawowo den anacoda oewang

met desselfs Ionkbemand met nog 7: Coppen en brengt meede.

2: p=ls triepangs in zoort

10000: p:s abappen

1000: Lagoe

1000. pienangs

100:- Clappers

_o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij oeroeng den anacoda toda met des„

selfs Ionk bemand met nog 8: Coppen en brengt meede.

tot de fentie

3: p=ls triepangs in zoort

3: p:s Snaphanen

10: p: Kroonvogels

I: bott: kruit

4000: adappin

100: p:s koegels

_=o

Arriveere alhier van Ceram uit de negorij oeroeng den anafoda Ratjalakap

met desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen en brengt meede.

Tot de fentie

6: p=ls triepangs in zoort

1: p: Snaphaan

E: P Kroondogels

8: koegels

1: bott:i kruit

Arriveerd