closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„ng we

roe„

Tatie

Coda

eder

_o

_o

_o

1728: den 9. Iunij

10

d.o

17.

_o

19:

19:

_o 25:

_o

_o

d=o

_=o

_=o

d=o

305

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij kelemoerie den anacoda Batieloo

met desselfs Ionk bem: met nog 25 Coppen en brengt meede

40'000: p:s Zagoe

100: lemb: _=o meel

10: p:s latijs planken

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij katoemeten den anacoda Saoe„

„lan, met desselfs Ionk bem met nog 13: Coppen en brengt meede.

1000: p:s Clappers

30: zoldersplanken

Tot de fentie

_=o

30: banners

3: p:s Snaphanen

50: koegels

2000: Zagoe

2: bott: kruit

300: waij waijs

arriveerd alhier van Ceramuit de negorij keffing den anacoda abram, met

desselfs Jonk bem:

met nog 8: Coppenen brengt meede.

5: p:ls Cripange

10: limb: Zagoe meel

1000: p:s _o

2: p:ls droge vissen

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij tobo den anacoda Abdul

met desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen onbrengt niets meede

Arriveerd alhier van keramlaut uit de negorij oerong den anacoda

Laxamana, met desselfs Ionk bemand met nog 7: Coppen en brengt meede

Tot de fertie

5000: p:s adappen

1: p:s Snaphaan

1: p:s metsooij

1: bott: kruit

200: p:s gaba gabas

20: p:s koegels

Arriveerd alhier van Ceramlaut uit de negorij kelitaij den anacoda

abdoel, met desselfs Ionkbemand met nog 8: Coppon en brengt meede.

10: p:ls triepangs

waarmeede verhoope aan de g’eerde ordre van uwelEdele Agt„

baaren te hebben neemede vrijheid mij met diep ont

„sagte tekenen /onderstond/ wel Ed=le Agtb: Heer

/:lager/ uwelEd=e agtb: onderdanige dinaar t was ge

„tekend:/ I: H: Ditterich geswC:

Accordeert

J: H: Ditters

.SW

3