closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788 den 10

10:

Iunij

_„o

326

desselfs Ionk bemand met nog 15: Coppen zodanig als hier aan„

„gekomen is naar zijn woontplaats de negorij onder gelegen op

goram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

20 p:s Guinees Gem: gebl:

40: Salemp:

_„o

51

Tot defentie

20 baftas ba: bl:

1: p: Rantaken

80 karikams gr: en kl roode.

3 Chust Chelas

30 Iavanse kleetjes

40

. Chilas

10 Neusdoeken

100 kommen en pierings

40: parings en messen

50 maten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Tawalang

met desselvs Ionk bemand met nog 15 Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij kotabaroe gelegen

op Ceram te mogen retourneeren voekende van hier meeds.

2. p. Gunees Gem: Gebl

20 Salemp:

——

10 Geaas

10 baftas br: bl:

10 Karikams gr: en klaorde

16 Neusdoeken

5: Iavanse kleetjet

10

J„„ Chelas

40 kommenen pierings

1„ p:s ijser

40. matten Rijst.

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Sewaroeroe

met desselfs Ionk bemand met nog 12. Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij Kotawouwou ge„

„legen op Ceram te mogen ritourneeren voerende van hier meede.

5 p:s Gunees gem: gebl:

40 Salemp:

_

_„o

10 baftas

_„o

5 geras

_„o

20 baftas br: bl:

60 karikams gr: en kl roode

80 Iavanse kleetjes

10

J Chelas

10 Neustoekken

30 kommen en pierings

50 messen

2 ijser pannen

4. p:s

C