closeTerug naar inventaris

Transcriptie

16:

159:

7.

812

25.

187:

1:

2:

2:

11.

1.

25

22

47

4984

2:

2

29

3

156

13384.

5000:

8

10450:/4. lb:

Pr

6

1

P„r Tranport

Druijven Loode van 6: lb: f=r

d:o d:o

d:o ijzere in zoort

Draat kogels

Druijven Loode van 2: lb Caliber

Handgranaden

Metaale stukje van 1: lb d:o

d:o

—¼: d:o

d:o klocken

d:o Stukjes van ½: lb:

d.o d:o

12: Loods

Bondscherp

1. lb:

Metaete gewigten. inz:t

Rondschepp van 12: loods

Rond en lang scherp inzoort

Yzere stukjes van ½: lb:

d„o Canons 8: d:o

do stukjes diverse do

d:o d:o

6: lb: d:o

scherpe Pattroonen

snaphaan kogels Lood„

Arthillerij Goederen

quipagie Goederen

Wapenkamers d=o

P Svarrisoen

erk en School boeken

Mopsteenen

Nequaniassen grove Zourats

Diverse gereedschappen

Haroeko t Comtoir

Cassa. Contant D„o 48:63 3/320:

Rijst.

Transporteere

ƒ19546: 6:8 ƒ531139

9:

26: 3:8:

17:

7:

11: 13:

7: 2:

100: 8:

23: 13:8„

266. 19.8.

58

7:

5.

917:

71.

11

118

1

1 8.

294:

1

4.

1086

1:8

27

12.

388:

8

12

4046:

9

285:

3:

2

9.

34: 13:8

290

9:12:

138

7: 8:

563

17:

973.

17: 8:

52:

18: 12:

64:

12.

13:8:

18.

121.

29487.

19

16049

1

15.4.

183:

9:12:

1

ƒ 16233:

5:

560 br: 19:4

19:12