closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Transport

10396

9

1462

p:s scherpe Pattroonen

28:

8.

2:

s Comp„s Lijfs Eijgenen

157.

4:

'P Aangereekende van ’t Comtoir Amboina

67: 15:8

8:

p=s Izere Canons van 6: lb Caliber

1542:

—:

_o

d=o

3.

3:

289.—:—

do

do

4:

d:o

2:

256: 5:

Arthillerij Goederen

246: —:

Chipuagens Instrumenten

13: 8:8:

Equipagie Goederen

227: 17:8

Diverse Gereedschappen

147: 98

De wapenkamer

871.

17:—

T Suarnizoen

461: 12.8

Manipa ’t Comtoir

Casse Contant over Duc=o 2445 3/32:

8071

1:8.

Rijst

74278.½:

lb

1248

3:

513½

t Arak Batavias

112: 15:—

44.

lb waxkaaksen

32: 1:

Ozij van klappus

7

7: 1:4.

709

zouk

2: 15:—:

54

P„s Guinees Gem: gebl.

81: 6:4:

12411/24. lb

Buskruijt

208 9:

p„r Zilvers zignet

1: 19 8

3.

Metaals stukjes van ½: lb: r

317: 19

8.

d:o regtlopende Bassen

882: 3: 8

1.

Prince Metaele Stukjes

160: 2:—

2:

Rantakfen ijzers

23: 15:4.

7:

ijzere Canons van 6: lb: Caliber

2147: 16:—

3:

d.o d:o - 3: d:o

121: 10:

352

Baaskorgels inzoort

14: 11:—.

160:

d:o d:o van ½: lb: d:o

11: 10:

Transporteere. ƒ 13444: 18:4 ƒ 610184

ƒ596478 15

14705

1:„

6: