closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ab

bossen

vellen

p:s

bossen

lb:

p:s

Den verthier in Restant Eijsch

in 5: Jaaren 't Boek onder pmo voor

door den Jaar van 7ber: A:n

onderen A:o 178 7/8: 1788: 1789

Van de Wapenkamer

443

172:

75:

250: P„s seemleere Oragbanden of port Epiesen Siemleere

2 17/6:

1½:

16 7/8:

4: bossen scheespannen

277:

100: Vellen Trom vellen

10: p„s do vaten met hun hoepen

22:

3:

3.

1:

25: possen d:o Ceijnen

24½:

68.

33:

12: do snaeren.

46:

8 7/8

koper draat

20: lb:

6 3/8:

ijzer d:o

13½

10:

41 7/8:

10:

22:

5.

Lijm voor de boekbinders en wapenkamer

4:

9:

23:

5:

5:

Ameris

10331:

P„r

3172:

5267:

3000:

vuursteenen Snaphaan en Pistools

7:

43

14:

30:

Pattroontassen groote met Landbergers.

Hoog benodigt

50

kleene schilden

voor de Lfwagt

10:

30

Franadiers mutten

647:

880:

333:

snaphaanen, insteede van eengelijk getel dewelke thans

300.

na Batavia verzonden worden.

Van de Medicinale Winkel

35.

10.

16

21

lb

Salarmoniacq

10:

49:

14:

16:

Borar

Redicamenten en Chirurgijns

Instrumenten voor den opperschirurgijn deexo

Kasteelvolgens g'annexeerds Catalogus

Medicamenten voor den opperchurgijn

en Hospitalier meede volgens Catalogus

uijt 't Poviste Maauazijn

29

gater

vaten Bieren Swaar

1.

100

24:

bott:o

200:

398:

bott„o spaanse wijn

32

Arak apij waar van 60: Leggers voor 600 koppen mili

k: 10397.8 2/5.

Legger

39955 40: 132971/8

teiken ende overige voor de ord=e verstrekking

1C60

40

200

100

77