closeTerug naar inventaris

Transcriptie

35:

P„r Transoort

Mattroosen

Te weeten

63: Op de werff

12: Barcq d’ voorzigtigheijd

10. Pantjalling d Expeditie

5:

Detffz

7

11

Vriendschap

1.

8:

Willem

4: in de Arthillerij

1

op Hila

„Bouko

Diverse Baazen en sesvellen

Opziender der wapenkamer

Meesterknegt der huijstimmerliede

Metzelaaren

Gerofsmeden

:

Opperscheeptimmerman

Gezellen der wapenkamer

_o

Smitswinkel

HuijstimmekLiede

te weeten

22: aan 8: fortificatie

1 op

Hila

Saparoua

1

Haroeko

1

Bouko

Metszelaaren

5: aan de fortificatie

1 op Hila

1 Saparoua

1 Haroeko

1 Laricqul

2: Bouro

Steenhouwers aan de fortificatie

ScheeptimmerLieden op de werf

Draaijek

Kuijpers

Zijlmakers.

Kaartemaker

Schildek en Glasemaker

Diverse dienst doenders

Geregts Boode

Boode der Inlandzaaken.

Transporteere

Present

in dienst

zynde

850

115:

93

Sterkte overtall: Vlepaling

volgens de Manschap: te kort

bepaeling. „pen

schieten de

851.

35.

34.

118.

3:

1

1

1

1

1:

1

1

1

1

1

20

10

10

19.

6:

13

26.

10:

16:

6

3:

11.

2:

1

1

6.

5

1

1

1.

3.

2:

2:

1

1

1

1

1:

1

1060. 1018 84. 42:

1

2.

1.