closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wij neemen de vrijheid ons met diepe Eerbied te onderschry

„ven /onderstond:/ Hoog Edele Gestrenge Groot Agtbaare

Heere en wel Edele Gestrenge Heeren /Lager:/ uw Hoog Ed

„lens onderdanige en Gehoorsame Dienaaren /was geteekent/

C: A: Schilling, B: Smissaert, G: N: van Gerick

A: L: van Hamel, I: Hogerwaard, W: J: de Bout

„ghelles, L: van Iperen, F: L: Brusz: en J: D: van

Clootwijk /in margine:/ Amboina den 27 Sept=r

Ao 1788

Accordeert.

J: J: Clootrrk

u