closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Register van zodaanige Bijlagen

in deese

l voor Nederland ingeschreeven zijn: als

Copia Berigt van Bouros Resident Mazel

wegens de vorderingen aan het Fort De

fensie d: d: ult=o April 1788:

Pag:o

Supplicq van de Equipagie opziender Wolsgaard om

een inkoop te doen van 300. kan aard oly

300: Jarcq

d=o van de Hoofd Administrateur Smissaart om de

in Ao p=o aangekoomen Pantjalling de

Expeditie binnen slijns inteneemen d: d:

ult=o Junij 1788

itantie van

Capitain Bakker wegens den ontfang

van Comp: Pappieren

Rapport wegens de rigtige visitatie van het schip

De Triton bij vertrek van Iapa

rona de dato 17: Julij 1788

Berigt van bedurven en gevlekt bevondene Lijwaaten

door de gecommitteerden in den kleeden

winkel d: d: ult=o Junij lb:

Bekendmaking

wegens eene alteratie in het 2: en 12:

articul van de Pagt van de Tapbaan

g'affigeerd den 15: Augustus laast„

leeden

een afgeleefd krijger versoekende om

Requet van

zijne rustgagie

eedigde kruitreekening van de Pantjall: de Expeditie de dato ult=o Augustus lb

_o

_o Vriendschap„

_„o

_:o

2

7:

9

10:

12:

3:

4: