closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L

Geraale Danen Nechi

Compagnies dienaaren aan 't Hoofd Casteel

98:

weduwe derselve

Ambonse Burgerij

weduwe deselve

Armen en weesen

Chineesen

weduwe derselve

Inlanders aan ’t Hoofd Casteel

Compagnies Dienaaren te Saparana en crussalauwt

Inlanders te Saparauag en Ruijalauwt

Compagnies dienaaren ten Comptoiren Hila en Loehoe

Inlanders te Hilaa en Loehoe

Compagnies Dienaaren ten Comptoir Haroeko

Inlanders op Haroeko en Cerams binnen Cust

Compagnies dienaaren te Laricque

inlanders ten Comptoir Laricque

Compagnies dienaaren te Bouro

Inlanders te Bouro en Amblauw

’s Comp„s Dienaaren ten Comptoir Manipa en Sawaij

Inlanders op Manipa en Bonoa

op Molane in ’t Leprosen Huijs

’s Comp=s Dienaaren op de Posten Alang, Baguala en Hoetoemoerij

Inlanders op Alang en Baguala

Somma

/:ondenten:/ Amboina Jn 's Casteel Nieuw Dictori

222.

A1