closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

44

Lieuten:

voendrig

Capit: luijt:

Zorgeant Corporaals gemeenen

Capitain

tamboer Maj: tamboers

Smmarien

1:

Ouroplle Aititairen

1.

1.

24:

5:

42-

134:

1

209

Inlandse Militairen

6

1:

19:

419

11

456:

Naamen der zieken oude en gebrekkige Militairen

Ceen

Nicolaas Herrij van Straatsb:, oud 60: Jaaren in ’t Jaar 1765: met het schip Oosthuijsen in ’t Land ge„

„koomen en gebrekkig aan boede beenen, bescheiden in ’t Guarnisoen

Musijk oud 782: Jaaren in ’t Jaar 1765. met het schip Noord Nieuwland

Hondrik Lindemans van

in ’t Land gekomen gebrekkig aan beide voete, en heeft geen toone, bescheide

op de Post Nussanive

David Pieterson van

straatsb: oud 49: Jaaren met het schip d’ JongeLieve in ’t Land gekomen

in ’t Jaar 1773: tans in ’t Hospitaal.

Michiel Lijdvried van

Rotterdam oud 53: Jaaren in ’t Jaar 1768: met het schip de zil„

vere Leeuw in ’t Land gekomen en bescheiden in ’t guarnisoen

Johan Anthonij Rolje

van Besanson oud 39: Jaaren, in ’t Jaar 1773: met het schip-

in ’t Land gekoomen hinkende met beide beenen tans in’t hospitaal.

van 's Gravenhage oud 64. Jaaren, in ’t Landgekoomen met ’t schip de

Dirk willem Sieraal

Erff Prins in’t Jaar 1767: ten eenemaal ziek en gebrekkig bescheiden in ’t Garnisoer

Carel Coort Muller

van Lassauw oud 53. Jaaren in ’t land gekomen met het schip d’ Geertruijda Jn 't

Jaar 1773: het gantsche Lighaam Zugtig, bescheiden in ’t garnisoen

van Hamburg oud 48: Jaaren, in ’t Land gekoomen met het schip keuken hoff in

Johan Jochum Wachals

’t Jaar 1767: hafffinnosent, bescheiden in ’t guarnisoen

Heidelberg. Corp:l oud 56: Jaaren, in ’t Landgekoomen met het schip Aschat

van

Johan Pieter Rieschaerd

in ’t Jaar 1767: stijff en gebrekkig bescheiden in ’t guarnisoen

Johan Frediik Muller van Berlein oud 54: Jaaren, in ’t Land gekomen met het schip Enkhuijsen in ’t Jaar

1766:, stijff en gebrekkig bescheiden in ’t Guarnisoen

Pieter Engel van Nieuwe oud 36: Jaren in’t Landgekomen met het schip d’vrouw Cornelia

Hillegonda, in ’t Jaar 1773: zugtig en bestendig Laboreerende aan kwade

beenen, bescheiden in ’t Guarnisoen

van saldifort oud . . . Jaaren in ’t Land gekomen met het schip westerveld, in

Johan Christoffel Bennek.

t Jaar 1772: ten eenemaal zugtig en geswollen bescheiden op d’ Pas.

Jacob Cobblet van Cantonsz oud Jaaren in ’t Landgekoomen met ’t schip Bronswijk, in ’t Jaar 1767. zijne en

been ten eenemaal Lam, bescheiden op Alang

Pieter