closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

ten

Verthier verthier

en 5 Jaa onder ult

„ren door August.

pen anderen A„o 1780

4 23/5

4 1/5

1

10 1/10

418:

1115

200

40

95

345

158

43

282

273

613

910.

1400

4182

368

178

1800

geen

2

geen

1

geen

geen

geen

Restand

en der U:

August=s

A„o 1788

3/5

2

99

210

140

170

30

500

100

269

geen

2

geen

geen

Eisch,

voor het

Iaar

1789

5 keld

4

steenen

1500

81

Paicher Suiker Panhius

Brandewijn

Generer

Zeep Zourats

uijt het Ambagts Quartier

na volgens opgaave van den opzigter der Wet„

„ken zoo voor het Gouvernement als de verdere

ter zijne onderhanden te nemene Geborewen en Equip: werff:

Moole planken van 3 d=m

P„

100

100

Moole planken 2

200

Moole planken

200

=

Moole planken 1

2000

Gesaagde Ribben 1 2, 34 @ 5 d=m

4000

=

Pannelatten Enkelde hoognodig

150

Kreijt

E

15007

p=s Geele klinkersteenen zeer benoodigd voor

het Gouvernement.

2: =

Ingesette Diamantje voor de Glaasemaaker

2: =

slangen voor de Brandspuiten ieder E: 50. v=t

1 = Tinne heele Musjes

verte