closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verthiek in vertieron„

5 Jaaren door den U=o Aug

den anderen 1788

7

12:

187¾ m

1014 m:

76

1043

5

17

20

4

7

34

21

142

4

8

126

108

geen

geen

1

geen

2

4

3

4

geen

10

5/16 Geen

Bestand

en der N=o

Aug„o 1788

4

361 1:

Geen

2

geen

2

74

Geen

Eisch voor

het Jaar

1780

E

20

400

12

12

20

50

8

200

4

2

3

2

4

6

2

6 geen

4

4

3

3

2

Geen

p„s

hoede

4

p„s

Halve uuts glaesen

Smiekoolen

Roeth ten uitersten benodigt

Dreggen inz„t van 100 tot 500 lb

Platte Boenders

Soodleinen

Theer quasten

Slonsjes

Lanthaaren Hoorn

Half sleete zeijlen, seer nodig tot het be„

„kleeden van manden &„a waar toe men

anders goed zeildoek moet gebruiken.

baijertorinen van 8 d=m

baijertouwen 7 =

ceepen 6=

Rende Hanglampen

6 verdoek van 50 Ellen

rolte

Zeildrek Muscorids

„oude swaare terinen

verte