closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verthier verthier„ Restand

in 5 Iaa; onder W=o onder U=o

„ren door August=s August=s

den anderen A„o 1788 A„o 1788

7846: 1650: 1350

290

200: 110

40

52 18

1555

765

10490

20

30

160

1

geen geen

geen

30

34

192

1

1

3

7 geen

geen

geen

geen

1201

60430 7/40 r:s 32692 /0 1163 17/20

519½ 255½

2000

geen

12 geen

18

geen

1 19/48

98 kb:

19

p„s

Eisch

voor het

Iaar

A„o 1789

Chineese deelen

1000

Gekapte Ribben van 4 â 5 d=m

400

Riemen Hollands

20

Persiaans rood aarde

2000

t

Kramhouten

50

p„s

Gedaagde ribben van 2, 34, en 5 d=m

geen

Riemen Inlands

20

schuit: van 6 kiemen

1

Heele aamschooren

10

uit het kleeden Pakhuis

p„s Goenij lange Bengaals

geen

uit De Pispens

60 legg:s Arak Apij volgens een accuraate uitreekening

zeer wel benodigt.

1500 bott: witte wijn

vierendeele delfse Booter

6. van

Biek

„.

Leijn olij waar van saamen zeer benoodig

10 aam

voor ’t vernieuwd wordende Gouvernement als in

lange Iaaren niets gekreegen hebbende en den

inkoop hier Excessieff duur en hoog in stok loopt.

verte

3

15

2„