closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vert

5 Ja

doo

an

Restand

onder ult

August

1788

/:onderstond:/

bist

voor het

Iaar

1789

1

1:

Nadaa men en e et Cete ge een

dat deselve Eene Smma van ƒ 3000: Neederlands geld

komen te bedragen

Trandras den ven de a ten ontten

en Posten daar onder gereekent

250

Gemeene Militairen die men absoluut benodigt is als in deese

omstandigheid enkeld tot versterking van ’t Guarnisoen„

2:

stuurlieden zeer benoodigt

200.

Gemeene

zee vaarende en Arthilleristen die men in deese tijds gesteld.

heid absoluut benoodigt heeft.

Ondermeester zeek benoodigt

1.

2: Europeese Krankbezoekers insteede van de Eene die men aanhanden

heeft dog bij na niet meer in staat is zijn dienst na behooren

te verrigten zijnde ons reets door uw Hoog Edelheedens goed„

„heid een ons toegezegd dog door den Eerwaarde kerken Raad

nog niet bezorgd geworden.

wagen of raademaakers

Blik Slager

Maccasser In 't Casteel Rotterdam adij ult„o August„s

A„o 1788 /nas geteekend:/ B: eijke, en W: BetE: Jesz: