closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Hinder

1

3

1

Pr Transport

kuipers

Meisterknegt der Metselaars

Wetklaar

Schilder en Glasemaker

Smits meesterkuegt

Smits

koper slagers

slotemakers

wapenkamers metsterknegt

swaard. veiger

Geel Gieters

Roer slootemaakers

Lademakers

scheede en patthoonkasmakers

Brandspuit maakers

rompetteer

solken

sergeant Cipier

op per man da dook

Botteliers.

geweldiger

Scherpregter

xtra ordinaire Luitenant thans Capitain ter Zee

en Equupagie op rigter

tet zee

apitain Luite nan

Luitenants ter zee

Bootslieden.

zeilmaakers

quartiermeesters

Mattroosen

Transporteere

1

1

1.

6:

1

14

100

234

4

1

14

100

239

d’ Meniotie de He„

van Mena „mozie

„gie van zijn van de

Heer.

Excellentie

Mosses

Blok

88

83

2

2

2„

2

1

1

1

1

2

3

2

4:

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

2

2

3

1

3

3

1

1

1

1

1

1

volgens

Henster

Rollen,

der Ult„o

Sepambu

104

1

1

8

1

1

6

2

4

1

1

2

4

3

1

2:

5

1

1.

1

1

1

1

1

3

3

2:

9

140

311

1

3:

1

40

86

95

Heerder

21

1

6:

3:

3

1

1:

1

1

1.

2:

1

5

14

2

7

Minder

5

1