closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

1

4

1

1

van de Arthillerij

3 p„s Methaale gewigten van 50 lb

1

_o

25

1

D

10

1

4„

11

3

3

1

„1

_

3

2„

1

1

_o

½

2

5

_

¼

Van de

opzigter der werken.

1

p„s methaale gewigt

van

25 lb

1

_o

1

4

1

2

2

_o

11

1

1

_o

2„

1

heele kan

1

halve _o

Van de

huistimmerloos

p„s Loode gewigten van 4 lb

11

3

2

_

1

1

_o

K„

Hier meede verhoopende aan onze Last te hebben voldaan, nemen

vrijheid ons met alle verschuldigde hoogagting te noemen. (:onderstond:)

Wel Edele Agtbaare Heer (:lager:/ uwelEd: Agtb: onderdanige en

Trouwschuldige Dienaaren. (:was geteekend:) J: G: Budach en G: S: G:

Doser /in ’t midden/ In kennisse van mij (:geteekend:) L: Rudolph

secret„s (in margine:/ Maccasser Intcasteel Rotterdam den 3„e

Julij 1788 en daar onder Ten mijnen overstaan /was geteekend:/

J: L: de Vos

Aan

25