closeTerug naar inventaris

Transcriptie

deeser Gouvernements HJacobus Veonardus de vos, nauwkeurig vr„

„sitatie gedaan off met deselve ook eenige Contra bauda goederen en insont

„derheid Specerijen zijn aangebragt, maar hebben niets dier gelijks ontdekt

hebbende niets ten handel meede Gebragt, wijders bemant en gemonteerd

naar luijd zijner Pascidul

Dier meede verhoopende aan de g’Eerde jntentie van uwelEd Agtb te

zullen hebben voldaani, dues wij de vrijheid neemen ons met alle Eerbied

te onderteekenen /onderstond/ Wel Edele Agtbaare Heer /Lager

uwelEd Agtb onderdaenige en Trouwschuldige Dienaaren /was geteekend

J: Bosh en J: B: Claassenk /: in het middens/ Jn kennisse van mij

wat geteekend:/ L: RudolpE Sec=r in Marginie/ Makajer den

17=e Junij 1788/ en daar onder / ten mijnen overstaan /:geteekend:/ I=s L:s

de vos

Accordeert

Agludolik

lest: gem: ke