closeTerug naar inventaris

Transcriptie

64

pecificatie van alle Afgaande en Aankoomende

Vaartuijgen, in de Maand Iunij 1788,

1788

Afgaande

den 2„e Junij na Batavia den Maleijer Intje Bonang, per paduw: groot glasten be„

„mant met nog 26 Koppen, gemonth: met 4 p„s braaijb:s 4 p„s rantak:

12 p„s snaph: 200 lb bus Kr:, neemt meede tot Negotie 300 pic: agar,

100 pic: tripangs en 5 koppen slaeven

_„o

o den Burger Jan Hendrik Krookwist nevens 2 Leijf Eijge„

„nen Per de Panti: de vliegende vis groot 15 lasten bemant met

nog 25 koppen, gemonth: met 2 p„s Metaale Bassen en 6 p„s ijzeve

Bassen, 13 p„s snaph: 100 lb Kruijt en 500 p„s koogels, neemt meede

32 koppen sComp„s slaeven 18 koppen slaeven ter bestelling, 74 Koppen

Negotie slaeven, en als passagiers den Luijtenant der Inlandse

Burgerij te Batavia L Ambries en den Burger Mattheus

Iacobs, nevens den Inlanders Andonies Bapa Bijoe, oedor„

en den Inlandse vrije vrouwen Sagoena, Basse, Tane, en

Malati

55„ _o

den Chin: Iotio per Paduw: groot 8 lasten bemant met nog 4 zijner

natie en 16 koppen Inlanders gemontt: met 4 p„s rantak: 8 p„s snaph:

1 pic: Kruijt, neemt meede 400 pic: agar 100 pic: tripangs 15 pic: wax

nevens 4 koppen slaeven tot negotie, en als passagiers den Inlandse

vrije vrouw Tjali, en den Chinees ongtepeeng met 4 koppen

Slaeven

_„

den Maleijer Intje Amienq nevens 2 Leijf Eijgenen per pan„

„tjallang groot 30 lasten bemant met nog 19 koppen gemonth:

met 8 p„s metaale Canons 12 p„r snaph: 4 donderb: 200 lb bus kruijt,

neemt meede 200 pic: agar 50 pic: tripangs 5 pic: wax en 7 koppen

slaeven in bestelling

den Burger Johannes Ulrich nevens 2 Leijf Eijgenen per

Paduw: groot 9 lasten bemant met nog 23 koppen gemonth: met

4 p„s bassen van ½ lb 2 p„s braaijb:, 15 p„s geweeren 6 p„s houwers Cassa„

„gaijen 2vaten Bussr: en Eenige rondscherp en handgranaden, neemt

meede