closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

den 26: Septemb: na Sumbawa den sComp„s onderdaan Poca Saida per Paduw: groot

met nog 10 koppen gemonth: met 12 snaph: 2 rantak: 15 lb

aan 8 koppen slaaven

27„

_„o Samarang den Chin: Angliko per d„o groot 9 lasten bemant in

12 maccassaarse gem: 4 draijb: 6 snaph: en 2 piC: Kruij

_„o Bonerate den parnakang Chin: Intjena Saleman per d„o

bem: met nog 13 koppen gemonth: met 2 stukjes Cano„

snaph: en 8 donderb: en Een vatje kruijt brengt aan

tripangs 2 koppen slaave

_„o sumbana den sComp„s onderdaan Dolla per d„o groot 8 laste

9 koppen gemonth: met 4 rantak: 3 p„s snaph: 2 donderb:

brengt aan 8 lasten rijst en 12 pic: Cappas

_„o _o den parnak: Chin: Tja simpie per d„o groot 7 laste

nog 16 koppen gemonth: 4: Canons 2 snaph: 2 donderb: 2 ra

8 lasten rijst en 10 pic: Cappas

_„o

o den Maleijer Sore per d„o groot 6 lasten bemant nog

met 1p: Suaph: rantakt: 2 donderb: 25: lb koruijt brengt d

en Eenige kleenigh:

/onderstond/ Maccasser adij ultimo Septemb

/was geteekend/ S: Monsieur

Acc

Obt

1

Jagekgp

octeggaen