closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787

na

vertrekt

Novemb.

den 29

30 october arriveert van

1788

25 februarij vertrekt na

arriveert van

9 Junij

25 februarij vertrekt na

17: Junij arriveert van

26 februarij vertrekt na

Amboine

_o

_o

83

Notitie van de sange vatrige e eae e„

October A„o p„o tot ultimo deeses van hier na de drie oostersche Gouver

„nementen, als Amboina Banda en Ternaten, item die na

een van Patas alhier ten handel geweest zijn, met aanwijsinge

van Perzoonen Natien en welke die Bodems zijn toebehoorende

mitsgaders de grootheid derselve als ook de in en uitgevoerde

Negotie te weeten.

Va en van Amboina

Den aldaar te huis hoorende burger Johannes Pelano

per Pantjallang gr: 16 Lasten bemant met 11

5 Coijangs Rijst 30 Corg=s

koppen als mattroosen voert meede

kleeden inzoort 3 picols

gamber, 2 pic: wax en

11 koppen slaven.

_o Den Boven gem: Selano met zijn onderhebbende

1000 ad aan Contanten

Bodem en Manschappen brengt aan

en 30 picols tripangs

Den Chinees en Inwoonder alhier Nioseenkong

per prauw Paduwackang gr: 8 Lasten bemand

met 3 zijner Natie en 16 koppen Inlanders

60 corg„s saleijereese klee„

voert meede

„den 4 Corg„s Boegineese klee

„den 2 Corg„s grof Chinees

wit Linne, 1000 ps kommen

en pierings en Eenige

kleenigheeden nevens 5

koppen slaven.

_o De even gem: Chinees met zijn onderhebbende Bodem

4000 ad, aan Contanten

en manschappen brengt aan

10 picols tripangs

Den Tarnackang Chinees alhier Lengtiapseeng

per Paduwackang groot 8 Lasten bemant met

1 zijner natie en 17 koppen Inlanders, voort

500 p„s groote kommen

meede

500 pierings 1000 ps klee

„ne kommen, 2000 p„s fijne

Borden, 2000 p„s kleene dito

4000 p„s groffe thee kommen

inzoort, 3 Corg„s pakantoe

„loes, 2 Corg„s Saleijereese

kleeden en Eenige kleenig„

„heeden beneevens een

Manslaaf.

Den boven gem: Chinees met zijn onderhebbende

Bodem en Manschappen brengt niets meede

Den Chinees Tiengtoeng per Paduwackang gr: 9 Lasten

bemant met 2 zijner Natie en 15 koppen Inlanders

25 Corg: boegin: kleeden, 30

voertmeede

Corg„s Saleijereese kleeden, 10000

p„s pierings, 2000 p„s kommen

200 bossen Rottings en Eenige

kleenigheeden, beneevens

4 koppen slaaven.

den