closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Contanten

ak inzoort

t

ren

2

84

1788

na Ternate Den Tarnackang Chinees Daing Abdulla per Paduw:

verstekt

17 Maij

5 Corg„s boegineese kleeden

groot: 8 Lasten bemant met 20 koppen voert meede

2 d„s grof Chinees witLinne

100 stellen ijzere Pannen

2000 p„s kommen en pierings,

1 picol Candij Zuiker, 2 picolo

poeder zuiker, 100 dozijnen

pokhoute messen, 3 coijange

Rijst, 1 do zout, 20 p„s gom„

„gom, 300 p„s parrings en

Eenige kleenigheeden.

1787

_o Den Bataviase Chinees e intjokka per twee

21 october arriveert van

maste Bark Chialoup gr: omtrend 70 Lasten bemant

met 30 koppen naar luid zyner Passe na Batavia

dog door tegenwinden de reese niet heeft kunnen

krijgen genoodsaakt geweest Maccasser aante„

„gieren, brengt aan

300 pic: tripangs,

3 pic: Caret 2 d„o vogel

„nessier en 7 koppen slaven

1788

5 augustus

_o

_o

Den in ao 1786 van hier vertrokken Maleijer Intje

Toeloe met zijn onderhebbende Bodem en Man,

schappen brengt niets aan

Den in A„o 1786 van hier vertrokkene Maleijer Intje

9 september

Nab, met zijn onderhebbende Bodem en Manschappen

brengt niets meede

_o

Den in A„o 1785 van hier vertrokkene Maleier Intje

Samau met zyn onderhebbende Bodem en

Manschappen brengt aan

30 koppen slaven en 50

picols Tripangs.

Van en na Tatas zijn in deesen Jaare geene

vaarthuigen vertrocken of aangekomen.

(onderstond:/ Maccasser Adij ult„o September

Anno 1788.

/was geteekend:/ I: Monsieur

Accordeert

Cadolysb

eerst gem: hen

zes