closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Na aezien

89

Korte verthooning van den Saat der E Compagnie ten

Gouvernemente Maccasser zo als deselve met het slot der Negotie Boe„

„ken Onder ult:o Augustus A„o 178 /8 Zig verthoond, als

De Algemeene Lasten in 12: Maanden van Primo September 1707

84913:9:8, het geen ter

eten

ƒ89798

19

1166

3

8

49615.

11

22451

2 8

3520

4. 9

5 9

7017

eijgen„

1345

—: 8

1299

6

175

188

14 8

4334

1820.

7 9

550

58

1080

12 8

199

374

ƒ 184613

98

neten

ƒ83:2

130. _o

65613

2

Lasten

ment

ƒ119000 78