closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

Kanthoning

der Lasten en

Minder

A„o 178 6/7 A„o 178 7/8

Meerder

band soldijen

85479:14: ƒ89798:19

4319 5

1

—:

Scheeps Zoldijen

775:148 550 5 8

=1

225:9

Inlandse Dienaars Maand Gelden

10 - 1166: 3 8

1229

63

—„ „„

6.0

Rand toenen Ordinair

17 8 „49615 11

38751

10863: 13 8

-

Scheeps onkosten

395

1 8 1828

8 1432: 16

—„

Onkosten Ordinair

18211

19: 8 22451 2 8 4239. 3

-„

4

Onkosten Extra Ordinair

3334

11: 8 3520

4. 8 185: 13

Onkosten van Chialoupen

8144

15

7017: 5 8 —„ -„

1127

3 8

1„

Onkosten van LeijfEijgenen

184

8

- 175 18 8 -„

1 0

Onkosten van THlospitaal

1010

4 -„ 1395.

8„ 375: 16 8„

1

Fortificatie Reekening

865

10 8„

1299

6 433 /5

8

–„

Timmeragie en Reparatie

2

1

4334 14 8

2524

1810

12

-„

Condemnatie en Confiscatie

905

8

1085:12

180

9 18

„: —„

Schenkagie Reekening

13

566:14:„

941

374: 18 8

-„„

—„

Dit G'siddeert

162763.

81184613.9

4

8

ƒ23841

1991: 1

Het minder van ’t meerder afgetrocken om de

Boek Jaaren teegens malkanderen gelijk te stellen

6.4

16276:

1

199

zoo blijkt dat de Lasten in dit Boek jaar

meerder zijn dan in R„o Passato

3

ƒ21850

121850.

3

De

Heerder Lasten betaregan in Git

174

kende winsten en Inkomsten al„

Bij den aanderen G

Addeert 2oo -

stelling van dat aan

16 p„s Oeragai

Maccasser intda

teel

Nagereekent

24JPaa

Neg off

vinsti

Doek

1

da

Eene

Rott